ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos információkról:

I. Adatkezelővel kapcsolatos adatok

Név: Flow Academy Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6722 Szeged, Mikszáth Kálmán u. 22./ 3. emelet
Telefonszám: +36 30 962 7284
Email cím: [email protected]
a továbbiakban: „Adatkezelő​”.

Adatkezelő képviselőjének adatai:
Név: Putóczky Ákos
Cím: 6722 Szeged, Mikszáth Kálmán u. 22./ 3. emelet
Email cím: [email protected]

Amennyiben kérdése lenne jelen Tájékoztatóval kapcsolódóan, vagy a jelen Tájékoztató szerinti jogait kívánja gyakorolni, úgy kérjük a fenti elérhetőségek valamelyikén keresztül vegye fel a kapcsolatot velünk, és készséggel állunk az Ön rendelkezésére.

II. Adatkezelő adatvédelmi kötelezettségvállalásai

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglalt előírásokat magára nézve kötelezőnek tekinti. Az Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelésre vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályt betartja, különösen az Európai Parlament és a Tanács adatvédelemre vonatkozó 2016/679 rendelét („GDPR​”). Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

III. Adatkezelésre vonatkozó információk

3.1. Adatkezelő és Ön közötti kommunikációval kapcsolatos adatkezelés (hírlevelek, események)

a) Adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése, statisztika készítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, nyereményjáték, piackutatás, tájékoztatás az aktuális információkról, eseményekről (pl. workshop, szintfelmérő teszt), akciókról, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.
b) Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása. Ugyanakkor Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni​, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
c) Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, eseményen történő részvételre vonatkozó információk, képzésre történő jelentkezésre vonatkozó információk, kép- és hangfelvétel
d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: adatkezelő részére kép- és hangfelvételeket készítő vállalkozás.
e) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön személyes adatait.
f) Személyes adatok tárolásának időtartama: Ön utolsó aktivitásától (pl. hírlevélre kattintás, eseményre, képzésre való jelentkezés) számított öt (5) év.
g) Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele. Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Ön aktuális híreinkről nem értesül, Adatkezelő által meghirdetett eseményeken nem tud részt venni.
h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

3.2. Képzésre jelentkezők adatkezelése

a) Adatkezelés célja: képzésre jelentkezések kezelése, a jelentkezők felvételiztetése, a felvételi folyamat fázisainak kiértékelése; további hallgatók toborzásához adatok elemzése (anonim), szakmai és személyes fejlődés nyomon követése, értékelése.
b) Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása. Ugyanakkor Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni​, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
c) Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, legmagasabb iskolai végzettség, angol nyelvi ismeret, tanulmányi preferenciák, finanszírozási forma, önéletrajz, profilkép, képzésről való első ismeret megszerzésének forrása, DRT eredmény, szakmai interjún elért eredmények.
d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: adatkezelő részére kép- és hangfelvételeket készítő vállalkozás, felvételi folyamatban résztvevő informatikai mentorszolgáltatást teljesítő vállalkozások.
e) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön személyes adatait.
f) Személyes adatok tárolásának időtartama: felvételi eljárás lezárultától számított egy (1) év.
g) Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, de a személyes adatok átadása szerződés kötésének előfeltétele. Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Ön a felvételi eljáráson és az Adatkezelő által biztosított képzésen nem vehet részt.
h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

3.3. Képzésre felvett hallgatók adatainak kezelése

a) Adatkezelés célja: az Adatkezelő és az érintett közötti hallgatói szerződés teljesítése, így különösen a hallgató részvételével a Képzés lebonyolítása és esetlegesen a hallgató közvetítése az Adatkezelővel kapcsolatban álló informatikai cégekhez munkaviszony létesítése céljából.
b) Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő és az Ön közötti hallgatói szerződés.
c) Kezelt adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, adószám, bankszámlaszám, lakcím, telefonszám, email-cím, személyi igazolvány száma, önéletrajzi adatok (azaz korábbi tanulmányok, képzettségek adatai, korábbi munkaviszonyra vonatkozó adatok, érdeklődési körre vonatkozó adatok), felvételi teszteredmények, vizsgaeredmények, Ön által készített munkaanyagok, képzés során írt programkódok és azok értékelései, előadások értékelései, csoportbeosztások, feladatkiosztások, online kommunikáció, hiányzások és késések nyomon követése, szakmai preferenciák, exit interjún adott válaszok, képfelvétel, hangfelvétel.
d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: Adatkezelő részére közvetítésre megbízást adó vállalkozások, elsősorban informatikai cégek, és az Adatkezelő részére kép- és hangfelvételeket készítő vállalkozás, képzésben résztvevő informatikai mentorszolgáltatást teljesítő vállalkozások, egyéb munkaerő-közvetítő cégek.
e) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön személyes adatait.
f) Személyes adatok tárolásának időtartama: képzésről kiállított utolsó számviteli bizonylat keltétől számított öt (5) év.
g) Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, de a személyes adatok átadása szerződés kötésének előfeltétele. Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Ön az Adatkezelő által biztosított képzésen nem vehet részt.
h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

3.4. Végzett hallgató adatainak kezelése

a) Adatkezelés célja: végzett hallgatók szakmai fejlődésének nyomon követése, új partner felé közvetítés, szakmai felkérések, megkeresések továbbítása, új partnerek keresése, további eseményekre meghívás.
b) Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása. Ugyanakkor Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni​, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
c) Kezelt adatok köre: év, születési név, anyja neve, születési idő, telefonszám, email-cím, csoportbeosztások, szakmai preferenciák, korábbi és aktuális munkahelyek, munkahelyváltás okai, pozíciók, fotók, videók, önéletrajzi adatok (azaz korábbi tanulmányok, képzettségek adatai, korábbi munkaviszonyra vonatkozó adatok, érdeklődési körre vonatkozó adatok).
d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: Adatkezelő részére közvetítésre megbízást adó vállalkozások, elsősorban informatikai cégek, és az Adatkezelő részére kép- és hangfelvételeket készítő vállalkozás, értékelési folyamatban résztvevő informatikai mentorszolgáltatást teljesítő vállalkozások, egyéb munkaerő-közvetítő cégek.
e) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön személyes adatait.
f) Személyes adatok tárolásának időtartama: Ön utolsó aktivitásától (pl. Adatkezelővel folytatott utolsó kommunikációtól, eseményre történő jelentkezéstől) számított öt (5) év.
g) Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele. Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Ön szakmai megkeresésekről, felkérésekről nem értesül, új partner felé kiközvetítés lehetőségét elveszti, szakmai fejlődését előmozdító hírekről nem értesül.
h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

3.5. A www.flowacademy.hu honlap süti adatkezelése

3.5.1 Követő cookie-k
Egyes Cookie-k arra alkalmasak, hogy kövessék a weboldalon a böngészési magatartásodat, és ez alapján elemzéseket végezhessünk.
3.5.2 Hirdetésekkel kapcsolatos cookie-k
Criteo, RTB House, Facebook, Adform, Bing és Google Adwords sütiket azért helyezünk el az oldalon, hogy a felhasználóinkat célzó hirdetések minél inkább relevánsabbak legyenek, így fordulhat elő, hogy böngészési előzményei alapján hasonló termékek hirdetéseit láthatja egy-egy harmadik fél által üzemeltetett weboldalon.
Facebook sütikről további információk: https://www.facebook.com/business/gdpr
Bing ads sütik: https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx#General-FAQ
Google által kezelt sütik: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/
3.5.3 Profilalkotás
A cookie-k és a hirdetési technológiák, mint például adatgyűjtő jelek, pixelek és névtelen, hirdetési hálózathoz kapcsolódó címkék segítenek nekünk abban, hogy a releváns hirdetéseket sokkal hatékonyabban jelenítsük meg Önnek. Ezek alapján akár egyedi hirdetések, kedvezmények is megjelenítésre kerülhetnek.
Profilozásra használt rendszerek, Ysance DMP rendszere szintén sütiket helyezhet el a böngészőjében, amely a hirdetések jobb kiszolgálását biztosítja vásárlói és böngészési előzmények alapján.
3.5.4 Remarketing és retargeting
Olyan cookie-k is vannak, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy azokat a termékeket, amelyek iránt érdeklődtél ismételten megjelenítsen a számodra. Ilyen cookie-kat használ a Google, Facebook és RTB cégek (RTB House, Criteo) rendszere.
3.5.5 Felhasználói élmény növelésére használt cookie-k
Heatmap készítéséhez, AB tesztelésekhez és egyéb webanalitikához használt sütik:
Beampulse, AB Tasty, a Hotjar és Keepy Eyes cookie-k a felhasználói viselkedést figyelik, melyek elemzésével szintén a felhasználói élmény növelését, a weboldal könnyebb használhatóságát tudjuk elérni. Ezen felül a Mopinion sütijeit használjuk az oldalon felhasználói visszajelzésekre.A cookie-król bővebben lásd a cookie szabályzatunkat.

3.5.6 Lehetővé teszi a Flow Academy, hogy harmadik személyek a cookie-kat használják, amiközben Ön böngészik?
A Flow Academy a Google AnalyticsTM rendszerét használja, és a honlapanalizálást a Google Inc. segítségével végzi. Google Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek szövegfájl formátumúak, és a felhasználók honlapböngészési szokásait elemzi, erről készít statisztikákat. Az oldal böngészésével kapcsolatosan a cookie-k által generált adatok (ideértve az IP címet is) a Google által kerülnek tárolásra és továbbküldésre az Egyesült Államokban található szerverekre. Google ezeket az információkat az oldal használatával kapcsolatos értékelésekre, oldalt közzétevő által igényelt jelentések készítésére és az oldal használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások ajánlására használja fel. Google abban az esetben jogosult ezeket az adatokat harmadik személynek továbbítani, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha ezek a harmadik személyek a Google vagy a közzétevő helyett maguk továbbítják ezeket az adatokat. Google nem kapcsolja össze az IP címét a többi olyan adattal, amely a Google rendelkezésére áll. A cookie-k használatát leállíthatja, ha a böngésző beállításaiban ezt rögzíti (lsd. alább). A weboldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy a Google az itt rögzített feltételekkel és az itt megállapított célok érdekében kezelje a személyes adatait. A Google Titoktartási Szabályainak megismeréséhez, kérjük látogassa meg a következő weboldalt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

3.5.7 Cookie-k kezelése:
Böngészési beállítások és a választásának következményei:
Többféleképpen lehet a cookie-kat kezelni. Bármikor a böngésző Beállítások menüpont, Segítség opció kiválasztásával módosítható a cookie-kra vonatkozó beállítás. Ez megmutatja, hogy hogyan lehet kitörölni a cookie-kat, hogy lehet értesítést kérni arról, ha cookie-t kapott, vagy hogyan lehet hatástalanítani valamennyi vagy bizonyos feladóktól származó cookie-kat. Lehetősége van arra is, hogy a cookie-kat manuálisan törölje. Lehetősége van továbbá arra, hogy hatástalanítsa vagy kitörölje a böngészője kiegészítő szoftvere által használt hasonló cookie-kat, úgy mint a Flash cookie-kat, módosítva a kérdéses szoftver beállításait vagy a szoftvert közzétevő honlapján. Fontos tudni, hogy a böngésző beállításainak ilyen módosítása magával vonhatja, hogy egyes tartalmakhoz való hozzáféréstől vagy egyes várt szolgáltatástól elessen. Nem vállalunk felelősséget a cookie-k korlátozásának következményeként előálló korlátozott működésből eredő következményekért. A választási lehetőség a használt böngészőtől függ. Minden böngésző beállításában lehetőség van a cookie-k kezelésére. Az erre vonatkozó információ a böngésző segítség menüpontjában található meg, amely részletes információt tartalmaz a választható beállításokról. Az Internet Explorer esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki az Internetbeállítások parancsot, majd kattintson a biztonság fülre és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/Block-or-allow-cookies Firefox esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a biztonság tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat:https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se Chrome esetén: Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd kattintson a Haladó beállítások parancsra, majd a biztonságra vonatkozó menüpontban a tartalmi beállítások opcióban jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&hlrm=en Safari esetén: Nyissa meg az Beállítások menüpontot, válassza ki a biztonság opciót és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html Opera esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a Személyes adatok törlése parancsot, válassza a részletes beállítások tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html Okostelefon használata esetén: Annak beállításához hogy a Safari böngészője elfogadja a cookie-kat  Az alapképernyőn válassza ki a beállítások menüpontot, Safari opciójában érintse meg a Cookie-k elfogadása opcióban a soha, látogatott oldalakról, mindig parancsok közül, amit beállítani szeretne. A cookie-k törléséhez Beállítások menüpont, Safari opciójában válassza ki a Cookie-k törlése parancsot. A telefonon lévő valamennyi cookie törlése a Menü, Beállítások, Minden Cookie törlése parancs kiválasztásával lehetséges.

IV. Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önt a személyes adatai kezelése kapcsán az alábbi jogok is megilletik:

4.1. Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha nem állapítható meg pontosan, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
g) az Adatkezelő végez-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást, valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon a megfelelő adatvédelmi garanciákról, ha személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítják. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok egy példányának másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban kell rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön kifejezetten másként kéri.

4.2. Helyesbítéshez való jog

A helyesbítési jog által Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4.3. Törléshez való jog

Az Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen és a megfelelő feltételek fennállnak a törléshez;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

4.4 Elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
FIGYELEM! Önt nem illeti meg a törléshez és az elfeledtetéshez való jog, amennyiben az adatkezelés szükséges​:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósulásához;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön nem kéri az adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

4.6. Tiltakozáshoz való jog

FIGYELEM! Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, de ​csak abban az esetben, ha − az adatkezelés jogalapját közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása jelenti, vagy − az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább. Az Adatkezelő kivételesen tovább kezelheti az Ön adatait, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
FIGYELEM! A fentieken felül Ön jogosult arra, hogy tekintet nélkül az előző pontban írtakra, ​bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotást. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Önt ugyanakkor nem illeti meg a tiltakozás joga, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. Ilyen tiltakozásnak minősül például, ha Ön valamilyen programot telepít, amelyet arra használ, hogy webböngészője alapján Önt ne lehessen követni, tartózkodási helyét ne lehessen bemérni, IP címe ne legyen nyilvános, a webböngészője ne jelenítsen meg reklámokat, hirdetéseket, stb.

4.7. Adathordozhatósághoz való jog

Önt csak és kizárólag akkor illeti meg ez a jog, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy az Érintettel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ilyen esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ön jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ön ugyanakkor nem jogosult az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítésére, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4.8. Adatkezelőre irányadó eljárási szabályok az Ön jogainak gyakorlása esetén

Kérjük, hogy a jogai gyakorlására irányuló kérelmeket az I. pontban megjelölt elérhetőségeken legyen szíves benyújtani. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és adott esetben a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbítható. amelyről Önt tájékoztatni kell. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

V. Ön jogorvoslati joga

5.1. Panasz az Adatkezelőhöz

Amennyiben a személyes adatai kezelése kapcsán panasza van, úgy kérem, hogy forduljon hozzánk az I. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

5.2. Panasz az Adatvédelmi Hatósághoz

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet vagy más jogszabályt. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy Ön jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Magyarországon panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyeleti hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Honlap: http://www.naih.hu

5.3. Kártérítéshez való joga

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozó(k)tól vagyoni kártérítésre és/vagy sérelemdíjra jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

5.4. Bírósági jogorvoslathoz való jog:

Ön jogosult bírósághoz fordulni és a bíróságtól hatékony bírósági jogorvoslatot kérni, ha megítélése szerint a személyes adatainak a jogszabályoknak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

VI. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy megfelelő és hatékony fizikai, informatikai, szervezeti és adminisztratív intézkedéseket alkalmaz, hogy az Ön személyes adatai titkosságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását megőrizze.

Szeged, 2018. május 29. Flow Academy Kft. Adatkezelő